BINNEN LEEFT ondersteunt

De wereld verandert in een hoog tempo. De impact hiervan is overal merkbaar, niet alleen in ons privéleven en op de werkvloer, maar ook binnen de publieke sector. Nieuwe manieren van werken dienen zich aan. Het gaat om ontschotten, integraal samenwerken, faciliteren, transitie, van buiten naar binnen, intrinsieke motivatie, leef- en systeemwereld.

Er lopen volop initiatieven om deze ‘nieuwe overheid’ vorm te geven, door deze woorden om te zetten in nieuwe praktijken, omgangsvormen en werkwijzen. Ervaring leert dat dit vaak lastiger blijkt dan vooraf wordt gedacht. Juist daarin kan BINNEN LEEFT ondersteunen.


BINNEN LEEFT is ontstaan vanuit de ervaring dat wezenlijke veranderingen binnen de publieke sector tot stand komen door juist wat van ‘BINNEN LEEFT’ te beschouwen als één van de essentiële succesfactoren.

Visie

De publieke sector faciliteert dat wat voortkomt uit de samenleving en haar gemeenschappen maximaal en verbindt daaraan de consequenties voor de eigen organisatie.

Doel 

Ambtenaren inspireren om de samenleving en haar gemeenschappen vanuit een intrinsieke motivatie te faciliteren.

Waarden

Luisteren, bieden van een veilige omgeving, vertrouwen, waarde toevoegen, zinvolle groei, intrinsieke motivatie en verbinding met global goals.