BINNEN LEEFT is actief betrokken bij de Gemeentebewegers, bij The Optimist en The Optimist Movement. De inzichten, resultaten en netwerken die hieruit voortvloeien, worden goed benut tijdens het vervullen van gezamenlijke uitdagingen met opdrachtgevers binnen de publieke sector. 


Gemeentebewegers

BINNEN LEEFT is aangesloten bij het Koplopers Netwerk van Gemeentebewegers. Hier wordt de urgentie gevoeld om dingen samen anders te doen. Het is een bundeling van gemeenteambtenaren en anderen die elkaar vinden over gemeentegrenzen heen. Wij delen kennis en zijn op een experimenterende manier actief aan de slag met actuele thema’s. Samen presenteren we binnenkort een mooi aanbod voor de publieke sector.

www.gemeentebewegers.nl.


The Optimist Movement

BINNEN LEEFT ondersteunt officieel The Optimist (voorheen ODE) en The Optimist Movement (TOM) door nieuws en netwerken aan The Optimist te koppelen, in het bijzonder in relatie tot de overheid en partners. Dit doen we vanuit onze rol van overheidsoptimist met oog voor wat speelt in de samenleving en binnen de overheid.

Het tijdschrift The Optimist is al ruim 25 jaar drager van een positief geluid in de media, de tijd is rijp om hiervoor meer mensen te bereiken. Dit vanuit het gegeven dat er meer oplossingen bestaan dan problemen en dat er altijd mogelijkheden zijn voor verbetering. Met onze bijdrage aan The Optimist willen we een breed publiek inspireren met een optimistische boodschap. 

www.theoptimist.nl

www.theoptimistmovement.com