Publieke sector/Samenleving

In de afgelopen jaren heeft de publieke sector zich permanent moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dit lijkt nu in een stroomversnelling te komen. Vooral in relatie tot de samenleving en haar gemeenschappen, die daar steeds nadrukkelijker om vragen.

Binnen de samenleving en haar gemeenschappen is veel kennis en kunde, dynamiek, potentieel, vitaliteit en veerkracht aanwezig. De publieke sector zal dit niet alleen maximaal moeten faciliteren, maar heeft de samenleving ook hard nodig om de noodzakelijke veranderingen binnen de sector zelf tot een succes te maken.

Dit vraagt om een tegemoet tredende publieke sector, die open, laagdrempelig en transparant is, vertrouwen waar nodig herstelt, met de samenleving op zoek gaat naar nieuwe rollen en verhoudingen.


  • Ondersteunt bij het versterken van de relatie met de samenleving, desgewenst vanuit nieuwe rollen en verhoudingen.
  • Ondersteunt bij de impact die een versterkte relatie met de samenleving teweegbrengt binnen de eigen organisatie.
  • Ondersteunt medewerkers én management met het loslaten van oude denkpatronen en handelswijzen, vanuit een vertrouwde, veilige en inspirerende omgeving.
  • Ondersteunt bij het creëren van enthousiasme, gedrevenheid, geloof en plezier in een versterkte relatie met de samenleving en haar gemeenschappen.