Hybride werken

Hybride werken binnen de publieke sector is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Het biedt kansen en schept mogelijkheden om hybride werken samen met de medewerkers te professionaliseren vanuit een breder perspectief en verschillende invalshoeken. Hieronder vind je drie voorbeelden.


De nomade ambtenaar

Hybride Werken staat voor het flexibel kiezen van de locatie waar het werk plaatsvindt. Niet de locatie is leidend, maar het type werk. Hybride Werken kan plaatsvinden in een stadskantoor, provinciehuis, ministerie, thuis, bibliotheek, koffietentje en tijdens een (werk-) wandeling. De (intermediaire) nomade ambtenaar kan overal zijn en vooral op plekken - fysiek of virtueel - die een relatie hebben met wat er leeft in de samenleving en haar gemeenschappen.


Connected leadership

Hybride werken is een kans om persoonlijk leiderschap van medewerkers te stimuleren. Ze moeten zelfstandig kunnen werken en daar ook de verantwoordelijkheid voor willen dragen. De managers stellen zich faciliterend op. Het is daarbij belangrijk dat medewerkers het verband zien tussen hun eigen bijdrage, de missie van de organisatie en het met elkaar en binnen de organisatie delen van waarden en opvattingen. Dat is Connected Leadership, waarbij de medewerker onderdeel is geworden van het leiding geven. Waar gewerkt wordt op basis van vertrouwen. Wat voor medewerkers meer ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid betekent. 


Sfeervol thuiswerken

Voor de organisatie als geheel en voor alle medewerkers persoonlijk is het van essentieel belang dat er in een goede en sfeervolle omgeving gewerkt kan worden. Op kantoor en thuis. Daar past een goede relatie met collega’s en leidinggevenden bij, maar ook een sfeervolle en efficiënte werkplek. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Maatwerk staat voorop. Dit betekent dat er heel verschillende wensen onder medewerkers leven. De ene medewerker vindt een opgeruimde en efficiënt ingerichte werkruimte belangrijk, een ander wil inspirerende kunst aan de muur.


  • Ondersteunt bij het professionaliseren van hybride werken en het scheppen van de juiste condities om dit mogelijk te maken.
  • Ondersteunt bij het betrekken van de medewerkers, het samen opstellen van een ‘agenda of route’, bouwen aan draagvlak, het ‘vertalen’ van hybride werken naar concrete maatregelen en praktische consequenties.
  • Ondersteunt door bovenstaande thema’s op een inspirerende wijze bespreekbaar te maken, zodat het ook daadwerkelijk gaat leven.
  • Ondersteunt bij het sfeervol slim en inspirerend inrichten van de thuiswerkplek. Medewerkers worden geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan en er kan beroep worden gedaan op een team van kunstenaars, dichters en professional organizers.