BINNEN LEEFT ondersteunt de publieke sector bij het versterken van de relatie met de samenleving en de professionalisering en invoering van het hybride werken. Wat wij hebben te bieden vindt u op de pagina's Publieke Sector en Hybride.

BINNEN LEEFT behaalt duurzame resultaten door vanaf het allereerste begin te luisteren naar wat de klant of opdrachtgever echt wil. Dat is de basis voor wederzijds vertrouwen en het maken van afspraken. Daarbij past het helder krijgen van de dieperliggende ambities, inzichten, drijfveren en principes. Willen we echt de relatie versterken of hybride werken?

Dit is essentieel voor het kunnen bespreken van weerstanden, voor het handelen van de medewerkers in hun contacten met de samenleving en voor hun motivatie. Om een en ander te verwezenlijken heeft BINNEN LEEFT een palet aan mogelijkheden tot haar beschikking. 


Het menselijke verhaal

BINNEN LEEFT schrijft verhalen, presenteert verhalen en gebruikt verhalen binnen haar werk in organisaties. Verhalen boeien, prikkelen en inspireren. De verhalen kunnen dienen als metafoor om veranderingen te ondersteunen en door het luisteren naar elkaars verhalen kan samenhang ontstaan. Hiermee kan betekenis worden gegeven aan gebeurtenissen en handelingen. Het geeft inzichten, waarmee de organisatie en de mensen die er werken verder kunnen en komen.


Coaching

Persoonlijke coaching. BINNEN LEEFT heeft ruime ervaring met het 1 op 1 coachen van medewerkers. Vanuit de rol van leidinggevende, maar meer nog vanuit de rol van onafhankelijk coach. De coaching, kortdurend, geeft medewerkers net even dat steuntje in de rug, dat helpt om weerstanden tegen veranderingen op een positieve wijze te doorbreken.

Coaching in ondernemen. BINNEN LEEFT heeft ruime ervaring met het coachen van teams en medewerkers om hun ondernemendheid binnen de organisatie te vergroten, om kansen te zien, om kansen te benutten en om waarde te creëren. 


Concepten ontwikkelen

BINNEN LEEFT heeft zowel binnen als buiten de publieke sector een initiërende rol gespeeld bij het ontwikkelen van succesvolle, krachtige werkconcepten, dan wel daaraan een bijdrage geleverd. Zo staat het Publiek Ondernemen bij de gemeente  Delft voor een andere manier van werken met de samenleving als belangrijkste opdrachtgever. Met Kleine ingrepen, Mooie gevolgen hebben we inmiddels meer dan 150 (tijdelijk) kwetsbare gezinnen een steuntje in de rug gegeven. 


"Er zijn meer oplossingen dan problemen!"